Power Management Sistemleri

Power management system veya Türkçe karşılığıyla güç yönetim sistemleri, elektrik güç yönetim sistemlerinin sürekliliğini, güvenliğini/emniyetini ve güvenirliliğini sağlar. Endüstriyel tesislerde enerjinin sürekliliği kritik öneme sahiptir. Enerjinin sürekliliği sağlanması nasıl gerçekleşir?

 • Kaynakların incelenmesi
 • Tüketimlerin incelenmesi
 • Tesislerdeki enerji kararlılığının incelenmesi
 • Mühendislik çalışmalarının detaylı yapılması
 • Tesislerdeki işletmelere uygun olacak dijital modellemeler

Bilgisayar destekli simülasyon araçlarının kullanımı gibi sistemleri temel alan sistem kurulumları ile alt yapı çalışmalarının bu tür koşullara göre dizayn edilmesi ile enerji sürekliliği sağlanır.

Power management sistemleri bu işlevsellikleri sağlayabilmek adına mikro işlemci tabanlı kontrolörler ile birlikte bilgisayar ve ağ teknolojisini kullanır.

Power Management Sistemlerinin Temel Hedefleri

Güç yönetim sistemleri bünyesinde birtakım temel hedefleri barındırır. Bu hedefleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • İnsan ve çevre sağlığına yarar sağlamak
 • Ekonomik yönden kazanımlar elde etmek
 • Sistemle uyumlu ve entegre çalışmak
 • Enerji talebinin sürekli ve kararlı olmasını sağlamak
 • Güvenilirliği sağlamak
 • İşletme kolaylığı tanımak
 • Bakım maliyetlerinin düşük tutulmasını sağlamak

Güç Yönetim Sistemlerinin Temel İşlevleri

Güç yönetim sistemleri, tesislerin elektrik sürekliliğini, elektrik sistemlerinin güvenliğini ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamaya yarar. Bunu operatörlerden yardım alarak güçlendirir. Power management sistemleri bir arıza durumunda veya acil eylem planı gerektiğinde hızlı bir şekilde toparlanmayı sağlar. İçerdiği otomatik fonksiyonlar sayesinde enerjinin stabilitesi sağlanır. Operatör iş yükünü azaltmaya yarayan güç yönetim sistemleri otomatik veya elle raporlar üreterek, fonksiyonel bir sisteme sahiptir.