Plc Backup Alma

Plc, HMI ve SCADA gibi yazılım programlarında backup alma (yedekleme) işlemleri kritik öneme sahiptir. Eski sistem Plc’lerin büyük çoğunluğunda ve bazı yeni sistemlerde programların saklanması pil ile yapılır. Bazı Plc’lerde pil bitmişse ve EPROM da yoksa, enerjisi kesintisi olduğunda Plc içindeki program silinir. EPROM olduğu takdirde program burada muhafaza edildiği için geri yüklenebilir. Fakat fabrika ayarlarına dönmüş şekilde yüklemesi yapılır. Bu durum makinenin yeniden projelendirilmesini gerektirdiği için işletmelere zaman kaybı ve üretim kaybına sebebiyet verir. Bu nedenle Plc backup alma işlemi kritik öneme sahiptir.

Plc’de Pillerin Önemi

Pillerin işlevi Plc yazılımında çok önemlidir. Pillerin periyodik olarak en az 2 yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Ayrıca yapılan bu değişikliklerin kaydı da tutulmalıdır. Eğer pil değişikliği yapılmazsa ve enerji kesintisi gibi bir durum yaşanırsa, program silinir. Böyle bir durumda tekrar Plc uygulaması ve yazılımı yüklemesi yapılması gerekir. Bu durum hem özel yazılım hem kablo hem de bir uzman gerektirir. Programın yedeği bulunmuyorsa, program temini zaman alan bir işlemdir. Bu tür durumların yaşanmaması için Plc backup alma veya pil değişimi yapmanız çok önemlidir.  

Enkomer Plc Backup Alma Hizmeti

Enkomer Plc, HMI ve SCADA gibi yazılım ve programların yedeğini sizin için yapar. Olası bir arıza ile karşılaştığınızda veya enerji kesintisi gibi bir durum oluştuğunda tekrardan sizin için kurulumu yapıyoruz.

  • İşletim sistemine dair hatalar varsa bunları ayıklayarak, işlevsel hale gelmesini sağlıyoruz.
  • Program revizyonu yaparak, halihazırdaki programlarınızda isteklerini ve programların işleyişini kolaylaştırıyoruz.
  • Eski programı çekerek aynı seriden bir başka programın yüklemesini gerçekleştiriyoruz.
  • Kendi orijinal programı olan bir ürünün yeni nesil bir ürüne dönüşümünü sağlıyoruz.